Investerare

  • en
  • de
  • fr
  • es
  • it
Följ oss
  • Hem
  • <
  • Arbeta på Recipharm
CF007019_web1 CF007127_web1 CF007310_web1 CF007394_web1 CF007528_web1

 

Arbeta på Recipharm

Recipharm är en internationell verksamhet med flera olika bolag, vart och ett med sin lokala prägel. Den övergripande företagskulturen kännetecknas av den entreprenöriella andan som byggdes upp under bolagets första år. Detta tar sig bl. a. i uttryck i en långtgående självständighet för de enskilda bolagen inom koncernen och att man uppmuntrar en stark lokal förankring och anpassning.
Med Recipharms modell, med fristående produktionsbolag, behåller vi småskaligheten, där individen blir mer synlig. Trots att koncernen växer så bibehåller bolagen en rimlig storlek, vilket medför att det fortfarande är korta beslutsvägar.

Fördelar med att arbeta inom Recipharm

Som anställd i Recipharm får du arbeta i en spännande och expansiv bransch, med intressanta produkter som bidrar till hälsa och välbefinnande i samhället. De produkter vi tillverkar skapar ett mervärde för ett stort antal individer. 
Recipharms utveckling har varit och fortsätter att vara mycket god och stabil.  Detta tack vare flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten till verkligheten som utvecklats till en av bolagets styrkor.
Recipharm respekterar människan och miljön. Miljö- och arbetsmiljöarbetet är en viktig del i verksamheten som vi tar på stort allvar. Alla anläggningar, med något undantag, är certifierade enligt gällande ISO-standarder för såväl arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Vilka möjligheter erbjuder Recipharm?

Vi jobbar hela tiden för att hitta vägar till ständiga förbättringar, vilket medför att vi kan erbjuda en stor skala av olika arbetstillfällen på olika nivåer inom koncernen.
Ett växande företag erbjuder helt nya möjligheter och vi kan erbjuda förändring och utmaningar yrkesmässigt till dem som vill, på alla nivåer. Vi gör saker själva, vilket också erbjuder utmaningar och skapar engagemang – för rätt personer. 
Tack vare att Recipharm är en internationell koncern, finns möjligheten för de anställda att kunna röra sig mellan de olika bolagen inom koncernen.

Kan du ställa upp på våra kärnvärden?

Tenacity - Vi vill att våra anställda ska visa engagemang i arbetet för att nå uppställda mål och i detta arbete inte ge upp så lätt utan jobba för att försöka hitta olika lösningar.

Professionalism – Vi ska upprätthålla en hög kompetensnivå för att våra intressenter ska få utdelning på sin investering. Vi är flexibla, håller hög service och försöker alltid att hitta den bästa lösningen. Vi lär av våra misstag. Vi visar respekt mot kunder, partners, chefer, kolleger och andra intressenter.

Reliability - Vi skapar förtroende genom att alltid hålla det vi lovar. Vi är tillförlitliga och levererar på utsatt tid, med kvalitet. Vi är ärliga och följer alltid våra etiska regler.

Entrepreneurship – Vi utvecklar vår verksamhet på ett innovativt och kreativt sätt. Vi är öppna för förändring men respekterar att det kan ta tid att uppnå den. Vi har en attityd att ”inget är omöjligt”.