Arbeta på Recipharm

Recipharm är en internationell verksamhet med flera olika bolag, vart och ett med sin lokala prägel. Den övergripande företagskulturen kännetecknas av den entreprenöriella andan som byggdes upp under bolagets första år. Detta tar sig bl. a. i uttryck i en långtgående självständighet för de enskilda bolagen inom koncernen och att man uppmuntrar en stark lokal förankring och anpassning.

Med Recipharms modell, med fristående produktionsbolag, behåller vi småskaligheten, där individen blir mer synlig. Trots att koncernen växer så bibehåller bolagen en rimlig storlek, vilket medför att det fortfarande är korta beslutsvägar. Working at Recipharm_Marinus.jpg

Fördelar med att arbeta inom Recipharm

Som anställd i Recipharm får du arbeta i en spännande och expansiv bransch, med intressanta produkter som bidrar till hälsa och välbefinnande i samhället. De produkter vi tillverkar skapar ett mervärde för ett stort antal individer.  

Recipharms utveckling har varit och fortsätter att vara mycket god och stabil.  Detta tack vare flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten till verkligheten som utvecklats till en av bolagets styrkor.

Recipharm respekterar människan och miljön. Miljö- och arbetsmiljöarbetet är en viktig del i verksamheten som vi tar på stort allvar. Alla anläggningar, med något undantag, är certifierade enligt gällande ISO-standarder för såväl arbetsmiljö, miljö och kvalitet.

Vilka möjligheter erbjuder Recipharm?

Vi jobbar hela tiden för att hitta vägar till ständiga förbättringar, vilket medför att vi kan erbjuda en stor skala av olika arbetstillfällen på olika nivåer inom koncernen.

Ett växande företag erbjuder helt nya möjligheter och vi kan erbjuda förändring och utmaningar yrkesmässigt till dem som vill, på alla nivåer. Vi gör saker själva, vilket också erbjuder utmaningar och skapar engagemang – för rätt personer.  

Tack vare att Recipharm är en internationell koncern, finns möjligheten för de anställda att kunna röra sig mellan de olika bolagen inom koncernen.

Kan du ställa upp på våra värderingar?

Uthållighet - Vi visa engagemang i allt vi gör. Vi åtar oss att nå våra mål. Vi är uthålliga och ger inte upp i första taget. Om vi stöter på ett hinder fortsätter vi att kämpa tills vi hittar en lösning.

Professionalism - Vi håller en hög kompetensnivå för att leverera resultat till våra intressenter. Vi är flexibla, serviceinriktade och letar alltid efter de bästa lösningarna. Vi lär oss av våra misstag. Vi visar respekt - mot kunder, kolleger, partners, chefer och till miljön.

Pålitlighet - Vi skapar förtroende genom att alltid hålla det vi lovar. Vi levererar hög kvalitet på utlovad tid. Vi är ärliga och följer alltid vår uppförandekod.

Entreprenörskap - Vi är innovativa och kreativa när det kommer till att hitta sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi är öppna för förändringar men respekterar att det kan ta tid att åstadkomma. Vi har en “det är möjligt”-attityd och tar oss alltid an utmaningar med inställningen att ingenting är omöjligt.