Historien om Recipharm

Historien om Recipharm började 1995. En av Pharmacias tablettfabriker i Årsta söder om Stockholm, skulle läggas ned på grund av ett beslut om utlokalisering av tablettproduktion till Italien. Thomas Eldered som var fabrikschef på anläggningen, och Lars Backsell som var chef för Pharmacias egenvårdsavdelning såg potentialen i anläggningen och genomförde ett s.k. Management Buy Out. När Recip (som det då hette) bildades hade man 140 medarbetare, SEK 220 miljoner i omsättning och egna produkter med Apoteket som främsta kund.

Den utåtriktade Lars Backsell med ett utpräglat marknadstänk och den analytiske och något mer tillbakadragna Thomas Eldered, utgjorde ett något omaka men lyckosamt delägarpar. De kompletterade varandra både personlighetsmässigt och kunskaps- och erfarenhetsmässigt. Paret lyckades få med sig medarbetarna och på kort tid skapa en stark företagskultur. Såväl ledning som medarbetare blev starkt engagerade och fast beslutna att skapa ett komplett bolag och en stark entreprenöriell anda byggdes upp. Ett omfattande miljöarbete implementerades och man fick genom detta en stark konkurrensfördel. Miljöprofilen är fortfarande en viktig del av Recipharm.

Mellan 1998 och 2004 förvärvades ytterligare tre anläggningar med produktion av olika beredningsformer, i Sverige och 2001 etablerades varumärket Recipharm för kontraktstillverkning. Ett år senare ombildades anläggningarna till separata dotterbolag. 2007 togs beslutet att koncentrera sig på kontraktstillverkning och de egna produkterna såldes av och koncernen tog namnet Recipharm. Som kontraktsproducent är Recipharms kunder läkemedelsföretag som lägger ut produktionen av sina produkter utanför sin egen verksamhet.

2007 förvärvades också den första fabriken utanför Sverige, i Monts i Frankrike. Tätt därefter följde ytterligare förvärv i England, Frankrike, Schweiz, Sverige och Spanien. Ett flertal av förvärven har varit av nedläggningshotade anläggningar, vilket från början har skapat en positiv attityd hos medarbetarna i det nya bolaget. I flera fall har också stora resurser lagts ner i de nya anläggningarna för att få till stånd certifiering av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Strategin är att dotterbolagen är självstyrande och en medveten hållning är att försöka behålla den lokala prägeln.