Finansiell kalender

2020.03.04

Thomas Eldered, VD presenterar Recipharm.

2020.05.07

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.05.12

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm.

2020.07.24

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.02.20

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2019

2019.11.18

Kapitalmarknadsdag 2019

Presentationer

2019.11.07

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - september 2019

2019.07.25

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - juni 2019