Recipharm och Medspray lanserar Resyca joint venture för att utveckla ny softmist-teknologi för användning inom läkemedelstillverkning

Det globala CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm och Medspray BV, tillverkare av högteknologiska spraymunstycken, tillkännager att de nu färdigställt sin tidigare annonserade joint venture och etablerat Resyca BV.

Resyca kommer att utveckla och använda softmist-teknologi för läkemedelstillverkning. Teknologin har potential att eliminera användningen av drivgaser eftersom läkemedlet kan distribueras djupt i lungorna med lägre doser på ett effektivt sätt och en mindre andel läkemedel stannar kvar i mun och hals.

Jean-François Hilaire, EVP Strategy and Global Integration, Recipharm, kommenterar: ”Vi har sett ett betydande intresse för denna teknologi och har redan undertecknat ett avtal och har fler på gång. Teknologin passar väl in i Recipharms bredare satsning inom inhalation och går hand i hand med vår strategi att vara världsledande inom integrerad tillverkning och utveckling av produkter för läkemedelsdistribution.”

Han van Egmond, CEO, Medspray, säger: ”Vårt partnerskap med Recipharm stärker de spännande möjligheter vi ser för softmist-teknologi inom läkemedelstillverkning. Fördelarna för både patient och miljö är ett starkt argument för ökad användning av denna teknik.”

Recipharms investering i Resyca har genomförts av dess dotterbolag Recipharm BV. Resyca kommer att bedriva sin utvecklingsverksamhet i München och spraymunstycken kommer att levereras från Medsprays anläggning i Nederländerna. Kommersiell tillverkning av färdig produkt kommer enligt planen att tillverkas och levereras av andra Recipharmbolag, bland annat anläggningen i King’s Lynn, Storbritannien, som är specialiserad på inhalatortillverkning. Dessutom kan Recipharm erbjuda en exklusiv licens för utveckling och tillverkning av sprutor med hjälp av softmist-teknologi till sina kunder. Sprutorna marknadsförs av Recipharm under varumärket Bespak by Recipharm.

Recipharm kontaktinformation
Jean-Francois Hilaire, Executive Vice President, Strategy & Global Integration, jean-francois.hilaire@recipharm.com, telefon: +33 695 447507

Medspray kontaktinformation
Han van Egmond, CEO, han@medspray.com, telefon: +31 53 711 28 35

Resyca kontaktinformation
Wilbur de Kruijf, wilbur@resyca.com
Bernhard Müllinger, bernhard@resyca.com

För media-förfrågningar, kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Om softmist-teknologi
Med hjälp av litografi- och etsningstekniker som används inom halvledarteknik kan minimala porer skapas i ultratunna membran. Porstorleken som kan designas med en precision mellan 1,5 och 15 mikrometer, bestämmer storleken på dropparna enligt fysikens lagar. Om ett enkelt hydrauliskt tryck används kan flytande jetstrålar komma fram ur porerna, ungefär som en blomspruta i mikrometerstorlek. Ingen elektricitet behövs, ett enkelt och robust mekaniskt system kan användas. Genom att blanda dropparna med inhalationsströmmen, skapas ett trögrörligt softmist-moln. Den aktuella fill and finish-plattformen med förfyllda glassprutor som redan har softmist-munstycken monterade, ger en god stabilitet åt läkemedelssubstansen under hela hållbarhetsperioden, även för komplexa biologiska läkemedel.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.

Om Medspray
Medspray is a privately owned company in Enschede, the Netherlands. With its 40 employees Medspray focuses on the development and manufacturing of micro spray nozzles which are able to deliver soft mists. Medspray’s slogan is: ‘tiny technology for a sustainable future’. Medspray aims to contribute to a sustainable world by developing innovative spray nozzles for user-friendly health and physical care products. By making propellants redundant and increasing the user-friendliness for various purposes, especially where a slow-moving soft spray is required. Thanks to the high-tech nozzle chips, sprays can be tailored to suit any application, from inhalable aerosol clouds, to gentle nasal sprays, to cosmetic or fragrance sprays that do not feel wet on your skin.

For more information, visit the website at www.medspray.com