Recipharm stärker erbjudande inom biologiska läkemedel

Recipharm, ett globalt CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har erhållit en utökad tillverkningslicens som inkluderar immunologiska produkter. Detta gör att Recipharm kan tillgodose kunders behov inom vaccintillverkning av produkter i både frystorkad och flytande form, både för kliniska studier och för kommersiell skala.

Licensen, som gäller produktionsanläggningen i Wasserburg i Tyskland, omfattar även mikrobiologisk testning, vilket medför att Recipharm utför bakteriell endotoxintestning i egen regi, inklusive testning av utspädningsmedlet för ett av COVID-19-vaccinerna. 

Kjell Johansson, President Manufacturing Services Europe, säger: ”Tillverkningskapaciteten för vaccin och den tillhörande testningen är viktigare än någonsin, vi är mycket glada att kunna stötta våra kunder ytterligare inom detta område.”

“Recipharms team har omfattande erfarenhet av att hantera sterila produkter och det här godkännandet är en viktig pusselbit för vårt kunderbjudande inom biologiska läkemedel. Det bidrar till att lösa de behov som finns under den pågående pandemin men också till att tillgodose en framtida ökad efterfrågan på biologiska läkemedel.”

Det nya godkännandet omfattar viktiga biologiska analysmetoder, till exempel gelelektrofores, UV/VIS-spektrofotometri och osmometri, och med planer på att lägga till fler metoder under 2021. Dessutom har anläggningen förstärkt sin packningskapacitet för att tillgodose de kunder som behöver hjälp med att packa läkemedel till kliniska studier. 

Kontaktinformation
Kjell Johansson, President Manufacturing Services Europe, kjell.johansson@recipharm.com, 08 6024 670
Michael Isele, General Manager, michael.isele@recipharm.com, +49 8071 1008 111

För media-förfrågningar, kontakta Kate Hindhaugh på ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, farmaceutisk produktutveckling samt utveckling och tillverkning av medel för läkemedelsadministration. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 11 miljarder kronor per år och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets webbplats www.recipharm.com.