Finansiell kalender

2018.11.08

Publiceras kl 07:45 CET.

2018.11.15

Thomas Eldered presenterar Recipharm.

2018.12.12

Thomas Eldered presenterar Recipharm.

2019.02.21

Publiceras kl 07:45 CET.

2018.07.25

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - juni 2018

2018.06.14

Transaktions SAMMANFATTNING

Recipharm förvärvar Sanofi CMO-verksamheter

2018.04.27

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - mars 2018

2018.02.22

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2017