Finansiell kalender

2020.06.02-2020.06.04

Thomas Eldered, VD och Tobias Hägglöv, CFO kommer att presentera på Jefferies 2020 Healthcare Con

2020.07.24

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.11.05

Publiceras kl 07:45 CET.

2021.02.19

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.05.07

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - mars 2020

2020.02.20

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2019

2019.11.18

Kapitalmarknadsdag 2019

Presentationer

2019.11.07

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - september 2019