Finansiell kalender

2021.01.28

Publiceras omkring klockan 07:45 CET

2021.02.18

Publiceras kl 07:45 CET.

2021.04.20

Recipharm publicerar Årsredovisning 2020

2021.05.06

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.11.05

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport - Q3 2020

2020.07.27

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport - Q2 2020

2020.05.07

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - mars 2020

2020.02.20

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2019