Finansiell kalender

2019.07.25

Publiceras kl 07:45 CET.

2019.09.03

Thomas Eldered, VD Tobias Hägglöv, CFO presenterar Recipharm. 

2019.09.05

Thomas Eldered, VD presenterar Recipharm.

2019.11.07

Publiceras kl 07:45 CET.

2019.05.03

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - mars 2019

2019.02.21

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2018

2018.11.08

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - september 2018

2018.07.25

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - juni 2018