Finansiell kalender

2020.11.05

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.11.17-2020.11.19

Thomas Eldered, VD och Tobias Hägglöv, CFO kommer att presentera samt träffa investerare.

2020.12.15

Thomas Eldered, VD och Tobias Hägglöv, CFO kommer att presentera samt träffa investerare.

2021.02.18

Publiceras kl 07:45 CET.

2020.07.27

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport - Q2 2020

2020.05.07

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - mars 2020

2020.02.20

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2019

2019.11.18

Kapitalmarknadsdag 2019

Presentationer