Finansiell kalender

2018.04.23

Recipharm publicerar Årsredovisning 2017.

2018.04.27

Publiceras kl 07:45 CET.

2018.05.14

Kommer att hållas i Stockholm, Sverige.

2018.07.25

Publiceras kl 07:45 CET.

2018.02.22

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2017

2017.11.09

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - september 2017

2017.07.25

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - juni 2017

2017.04.27

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari-mars 2017