Finansiell kalender

2019.05.03

Publiceras kl 07:45 CET.

2019.05.13

Årsstämman kommer att hållas  kl.15:00 i IVA:s lokaler på Grev Turegatan 16 i Stockholm.

2019.02.21

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2018

2018.11.08

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - september 2018

2018.07.25

Q2 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - juni 2018

2018.06.14

Transaktions SAMMANFATTNING

Recipharm förvärvar Sanofi CMO-verksamheter