Finansiell kalender

2018.07.25

Publiceras kl 07:45 CET.

2018.09.06

Thomas Eldered presenterar Recipharm.

2018.09.13

Thomas Eldered presenterar Recipharm.

2018.11.08

Publiceras kl 07:45 CET.

2018.06.14

Transaktions SAMMANFATTNING

Recipharm förvärvar Sanofi CMO-verksamheter

2018.04.27

Q1 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - mars 2018

2018.02.22

Bokslutskommuniké sammanfattning

Bokslutskommuniké rapport 2017

2017.11.09

Q3 rapport sammanfattning

Delårsrapport januari - september 2017