Avveckling av två svenska tillverkningsanläggningar

Recipharm tillkännager idag att företaget inleder en process som syftar till att tillverkningen vid anläggningarna i Stockholm och Höganäs kommer att upphöra.

Sedan 2015 har Recipharm infört effektivitetsåtgärder inom den svenska delen av affärssegmentet Solids and Others. I effektivitetsprogrammet har ingått att minska personalstyrkan och att avveckla eller omförhandla avtal med låg lönsamhet. Som ett led i detta pågående initiativ och för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften har ett beslut fattats om att inleda en process som syftar till att verksamheten i Stockholm och Höganäs kommer att upphöra.

Recipharms verksamhet i Stockholmsregionen sysselsätter cirka 180 personer och är specialiserad på tablettillverkning. Företaget undersöker möjligheterna att stänga anläggningen under andra halvåret 2019.

Recipharms verksamhet i Höganäs sysselsätter cirka 45 personer och är specialiserad på fyllning av dospåsar och stickpack, främst för pulver och granulat. Som ett led i processen kommer företaget att utvärdera olika alternativ för anläggningen. Det handlar bland annat om möjlig försäljning av anläggningen, med målet att ha avslutat företagets engagemang i verksamheten senast i slutet av 2018.

Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omedelbart, i syfte att ett slutgiltigt beslut om att upphöra med tillverkningsverksamheten i Stockholm och Höganäs kan fattas innan utgången av 2017.

I samband med förändringarna kommer Recipharm att erbjuda kunderna möjlighet att flytta tillverkningen till andra anläggningar inom Recipharm för att minimera eventuella konsekvenser för patienter.

Thomas Eldered, VD för Recipharm, säger: ”De förändringar vi avser att genomföra kommer att göra det möjligt för oss att ge våra kunder förstklassig service och förstklassigt värde. Förändringarna kommer att leda till omedelbara effektivitetsförbättringar och långsiktigt innebär det att Recipharm kan erbjuda en mer konkurrenskraftig tillverkningsstruktur för orala fasta beredningar.”

”Det här är ett strategiskt val vi gör för att optimera vår tillverkning, men det är samtidigt ett svårt beslut då stängningen påverkar cirka 225 av våra medarbetare i Sverige, vars engagemang och hårda arbete har gjort att vi kan erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet. Vi har självfallet för avsikt att behandla alla på ett rättvist och respektfullt sätt under hela processen.”

”De planerade förändringarna kommer att innebära att vi kan fokusera på de mest konkurrenskraftiga och effektiva tillverkningsanläggningarna i vårt nätverk. På strategisk nivå fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och tillverka läkemedel för krävande kunder runt om i världen. Det innebär att våra finansiella mål är oförändrade.”

Verksamheten i Stockholm och Höganäs genererar idag negativ förväntad EBITDA på årsbasis på cirka 25 miljoner SEK. När verksamheten i Höganäs och Stockholm upphör kommer det att leda till en förbättring av EBITDA-marginalen och lönsamheten inom det strategiska affärssegmentet Solids and Others. De beräknade engångskostnaderna kopplade till beslutet att avsluta verksamheten förväntas bokföras i resultatet för fjärde kvartalet 2017.

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Henrik Stenqvist, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 07.45.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida http://www.recipharm.com