Recipharm ökar produktionskapacitet för injektionslösningar i Indien genom nytt partnerskap

CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm startar ett projekt tillsammans med familjen Sobti, en långvarig indisk affärspartner. Avsikten är att skapa ytterligare produktionskapacitet i Indien för sterila injektionslösningar.

Familjen Sobtis nystartade bolag Nichepharm Lifesciences Pvt Ltd (”Nichepharm”) kommer initialt att emittera aktier motsvarande en andel på 8% till Recipharm för en investering på 800 miljoner INR (cirka 110 miljoner SEK). Recipharm får även option på att förvärva ytterligare 16% av Nichepharm under 2021. Den nya fabriken som etableras i Dehradun, Uttarakhand i norra Indien förväntas vara i drift år 2022 och bli godkänd av europeiska och andra internationella läkemedelsverk.

Thomas Eldered, VD och koncernchef för Recipharm, kommenterar affären: ”Tre år efter förvärvet av Nitin Lifesciences Ltd (“Nitin”) från familjen Sobti har våra ursprungliga antaganden bekräftats, nämligen att bolagets indiska anläggningar erbjuder en hög nivå av expertis för läkemedelsutveckling och -tillverkning, till en lägre kostnad. Vi är särskilt imponerade av Nitins starka finansiella resultat på den inhemska marknaden och även av Nitins export till tillväxtmarknader. Framgången är ett resultat av Nitins starka position som leverantör med hög kvalitet i detta marknadssegment. Det utmärkta ledarskapet hos Dr. Chetan Sobti som CEO och Nitin Sobti som COO, är också nyckelfaktorer bakom företagets framgångar.”

”Vi ser en stark efterfrågan från Europa och USA på produktionskapacitet för sterila lösningar vilket annars skulle kräva betydande investeringar i våra europeiska anläggningar. Det finns även en ökande efterfrågan från länder som Ryssland och Latinamerika, vilka Nitin i dagsläget inte kan tillfredsställa. Kort sagt är detta en möjlighet att kombinera våra kapacitet och expertis i Europa och Indien för att bygga en ny anläggning specialiserad på injektionslösningar som möter efterfrågan från Europa och andra exportmarknader”

Verksamheten och ägandet i Recipharms nuvarande indiska dotterbolag, Nitin Lifesciences Ltd och Recipharm Pharmaservices Pvt Ltd förändras inte.
 

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10

Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl. 8:30.


Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.