Recipharm kommunicerar nya finansiella mål på kapitalmarknadsdagen

Recipharm AB (publ) fortsätter att växa och presenterar idag på kapitalmarknadsdagen i Stockholm sin strategi för lönsam tillväxt framåt, tillsammans med nya finansiella mål som gäller från och med 2020.   

De nya målen är:

  • Recipharms mål är en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om minst 11% med 2019 som basår. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.
  • Recipharms mål är att uppnå en årlig EBITA-marginal om minst 12%, mätt som resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar av immateriella tillgångar hänförliga till förvärv, justerat för engångsposter och ställt i relation till nettoomsättningen.
  • Recipharms mål är att lönsamheten ska vara minst 10%, mätt som relationen mellan EBITA och operativt kapital.

Thomas Eldered, VD och koncernchef för Recipharm kommenterar: ”Recipharms strategi ligger fast och vi har en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår decentraliserade affärsmodell främjar den entreprenöriella andan där starka ledare utvecklas och driver bolagen att kontinuerligt förbättras. Våra finansiella mål kommer att styra vårt arbete till en fortsatt lönsam tillväxt.”
 

Kontaktinformation:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10

Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2019 kl. 07:45.


Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 7,000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Recipharm omsatte cirka 7,2 miljarder kronor. Bolaget har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.