Recipharm ser ökad efterfrågan på klorokinfosfat

Det ledande CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm har sett en ökad efterfrågan på sin produkt Klorokinfosfat RPH Pharma som marknadsförs i Sverige av Astimex Pharma. Recipharm har erhållit förfrågningar om produkten som används som förebyggande behandling mot malaria samt mot reumatoid artrit. Anledningen bakom intresset för den välkända produkten är klorokins antivirala effekter. Det innebär att läkemedlet nämns som en eventuell behandling för patienter med lunginflammation i samband med sjukdomen COVID-19 orsakad av det nya coronaviruset. Dessutom nämns klorokin av WHO bland de läkemedel som prioriteras inom forskning i relation till coronaviruset (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf).

Trots att Klorokinfosfat RPH Pharma inte är godkänd som antiviral substans för behandling av lunginflammation fokuserar Recipharm för tillfället på att säkra tillgången av klorokin i det fall efterfrågan plötsligt ökar och nya rekommendationer ges. På grund av den rådande situationen med det nya coronaviruset gör vi allt vi kan för att vara förberedda för en ökad eftferfrågan.


Kontaktinformation
Jean-François Hilaire, Executive Vice President Strategy & Global Integration, jean-francois.hilaire@recipharm.com, + 33 695 447 507

Chris Hirst, General Manager, RPH Pharmaceuticals AB, chris.hirst@recipharm.com, + 44 (0) 754 551 3567

För mediaförfrågningar kontakta Lindsay Baldry på ramarketing: lindsay@ramarketingpr.com, + 44 (0)191 222 1242, ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing
 


Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har nära 9,000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Recipharm omsatte cirka 7,5 miljarder kronor. Bolaget har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.