Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - juni 2019

April – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 867 miljoner (1 701), en ökning med 10%
 • EBITDA ökade med 15% och uppgick till SEK 354 miljoner (307) motsvarande en EBITDA-marginal på 19,0% (18,1)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 171 miljoner (262)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 94 miljoner (165) motsvarande en resultatmarginal på 5,0 % (9,7)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 1,38 (2,56) före utspädning och SEK 1,38 (2,50) efter utspädning
 • Föregående års EBIT och resultat efter skatt påverkades SEK 97 miljoner positivt av försäljning av Thyrosafe, motsvarande en påverkan på resultat per aktie med SEK 1,52
 • Fortsatt stabilt kassaflöde med oförändrat rörelsekapital och låga investeringar

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till SEK 3 679 miljoner (3 213), en ökning med 14%
 • EBITDA ökade med 16% och uppgick till SEK 645 miljoner (557) motsvarande en EBITDA-marginal på 17,5% (17,3)
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 282 miljoner (382)
 • Resultat efter skatt uppgick till SEK 173 miljoner (210) motsvarande en resultatmarginal på 4,7% (6,5)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK 2,55 (3,28) före utspädning och SEK 2,55 (3,28) efter utspädning
 • Nettoskuld/Eget kapital uppgick till 0,7 (0,6)
NYCKELTAL Apr – jun Jan - jun Jul 18–jun 19 Jan – dec  
SEK miljoner 2019  2018   Ändring
i %
2019  2018   Ändring
i %
2018  
Nettoomsättning 1 867 1 701 +10 3 679 3 213 +14 6 839   6 374 
EBITDA 354 307 +15 645 557 +16 1 076 987
IFRS 16 effekt EBITDA 23 - 45 - 45 -
EBITA 232 225 +3 402 399 +1 633 630
Rörelseresultat EBIT justerat 171 169 +1 282 289 -3 418 425
Rörelseresultat EBIT 171 262 -35 282 382 -26 305 405
EBITDA-marginal (%) 19,0 18,1 17,5 17,3 15,7 15,5
Resultat per aktie (kr) justerat 1,38 1,13 2,55 1,84 3,48 2,73
Resultat per aktie (kr) 1,38 2,56 2,55 3,28 1,82 2,43
Avkastning på eget kapital, justerat (%) 4,1 2,2 3,4
Avkastning på eget kapital (%) 2,2 -0,5 3,1
Eget kapital per aktie, justerat 83,0 84,9 80,6
Eget kapital per aktie 83,0 80,8 78,7
Soliditet, justerat (%) 41,7 43,0 42,1
Soliditet (%) 41,7 43,0 42,0
Nettoskuld 4 002 3 336 3 791
IFRS 16, effekt nettoskuld 277 - -
Nettoskuld/Eget kapital 0,7 0,6 0,7
Nettoskuld/EBITDA 3,7 3,8 3,8
IFRS 16, effekt nettoskuld/EBITDA 0,1 - -
Thomas Eldered, VD:

Fortsatta framsteg mot våra mål

För det sjätte kvartalet i följd är jag glad att rapportera rekordhög försäljning för kvartalet. Vi rapporterar också sekventiell förbättring av försäljning, resultat och kassaflöde.

Nettoomsättningen ökade 10 procent jämfört med Q2 2018, motsvarande nettot av förvärv och verksamheter under avveckling. EBITDA ökade med 15 procent och i tillägg till förvärv rapporterar vi bra tillskott från serialisering, nya sterila produkter i nya produktionslinjer och vår nya globala organisation för utvecklingstjänster medan icke-frystorkade injektionslösningar och fasta beredningar underpresterade i kvartalet. EBITDA-marginalen i kvartalet ökade till 19 procent, 20 procent exklusive verksamheter under avveckling. Förändrad redovisningsstandard bidrog med 1,2 procentenheter.

Inom segmentet Steriles & Inhalation ser vi en fortsatt god efterfrågan på inhalationsmarknaden och vi utvärderar flera nya affärsmöjligheter. Vi ser också en fortsatt god efterfrågan för vår frystorkning och blow-fill-seal-tjänster när vi ökar utnyttjandet av nyligen installerade produktionslinjer.

Inom segmentet Solids & Others såg vi stabil efterfrågan från befintliga kunder. Vi implementerar flera nya kontrakt med tillhörande kostnader för tekniköverföring och uppskalning vilket kommer påverka försäljningen positivt från nästa år och framåt.

Våra globala utvecklingstjänster fortsätter vinna momentum och bidrog till förbättrad lönsamhet inom segmentet Development & Technology.

Trots försäljningstillväxt minskade rörelsekapitalet under kvartalet något och operativt kassaflöde ökade med SEK 140 miljoner till SEK 259 miljoner. Medan en förändrad redovisningsstandard ökade nettoskulden med 277 miljoner hade en ökad EBITDA och lägre investeringar en fördelaktig påverkan på skuldsättningsgraden.

Vår nuvarande struktur har betydande potential för tillväxt och förbättrad lönsamhet, även på kort sikt, men jag är inte nöjd med den organiska tillväxten i kvartalet. Vi vet vad vi ska göra och förväntar oss att det ökade momentum vi började se i slutet av det andra kvartalet ska fortsätta och förstärkas under resten av året. Vi är på god väg att nå våra övergripande mål.”

Hela delårsrapporten finns bifogad med länken i slutet av pressmeddelandet.

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 25 juli kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. 

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd nedan länk:

https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmQ2_2019

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

Från Sverige: +46 8 566 426 51
Från Storbritannien: +44 333 300 08 04
Från USA: +1 631 913 14 22

Pinkod för deltagare:
68033027#

 

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juli 2019 kl. 07:45.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.